Kur’ân-ı Okumak

Âişe (r.anha)’dan rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:
“Kur’ân-i güzel okuyan ve amel eden kişi şerefli ve saygılı olan katip, meleklerle beraberdir.” Kur’ân-i güçlük çekerek okuyan kişiye iki sevap vardır. (biri okumasından diğeri de zorlanmasından dolayı) (Buhârî, Müslim ve Tirmizî)

image01

Müjdeleyici...

Biz o gün, her ümmet içinde, kendilerinden kendi üzerlerine bir şahit göndereceğiz. Seni de onların üzerine şahit getireceğiz. Bu kitabı da, her şeyi açıklayan ve müslümanlara doğruyu gösteren bir rehber, bir rahmet kaynağı ve bir müjdeleyici olarak indirdik. (NAHL/89)

image01

Hatmin Faydası...

-Kur’an-ı kerimi hatmedene, altmış bin melek istiğfar eder. [Deylemî]
-Kur’an-ı kerimi hatmedenin duası kabul olunur. [Taberanî, İbni Hibban]
-Kur’an-ı kerimi hatmedenin, kabul edilen bir dua hakkı olduğu gibi kendisine Cennette bir ağaç da verilir. [Hatib]
-Hatim yapanın dünya veya âhiret için ettiği dua kabul olur. [Beyhekî]

image01

Faziletli İbadet

Ümmetimin yapacağı en faziletli ibadetlerden biri de Kur`an-ı Kerîmi yüzüne bakarak okumasıdır. Kul, Kur`an-ı Kerîmi hatmettiği zaman hatim duası esnasında 60 bin melek onun için Allah`tan (c.c.) mağfiret talep eder. Şu ibâdet işinde gözlerinizin hazzını verin... O da Mushaf`a bakarak okumak ve üstünde tefekkür etmek acâibatından ibret ve ders almaktır.

image01

Kur`an-ı Kerim Oku

"Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, muhakkak ki onu, Allah korkusundan baş eğerek, parça parça olmuş görürdün. Bu misalleri insanlara düşünsünler diye veriyoruz." (Haşr, 59/21).


Kur`an Oku

Online Chat

Sadece kayıtlı kullanıcıların fikir alışverişi ve Hatmi Şerif üzerinde mülahaza edebilecekleri sohbet alanı.


Sohbete Başla

Ayarlar

A- A A+

Sistemin Çalışma Mantığı Aşağıda İzah Edilmiştir

Sistemimizden üye olmadan yararlanabileceğiniz imkanlar sınırlıdır. Hatmi Şerif başlatma, başlatılan Hatimlere katılma ve Cüz alma, üyeler arası mesajlaşma, üye profillerine ve konulara yorum yapabilme gibi imkanlar sadece kayıtlı üyelere mahsustur.

Kullanıcıların rahatsız edilmemesi, Başlatılan Hatmi Şerif ve alınan Cüzlerin takip edilebilmesi için üyelik sistemi zorunludur.

Kayıt ve Giriş işlemleri

Sol alanda bulunan Giriş ve Kayıt panelini kullanarak sisteme üye olabilirsiniz. Üye olurken geçerli bir mail adresi yazmanız, hem aldığınız Cüzlerin takip edilmesi, hem Başlatılan Hatmi Şeriflerden haberdar edilmeniz, hem de sistemdeki bilgi alışverişinin sağlıklı yürümesi için önemlidir

Kayıt olduktan sonra profilinizden mail adresinizi başkalarının görmesini engelleyebilirsiniz. Yazdığınız bilgiler sizlerin izni olmadan hiçbirşekilde başka kullanıcılarla paylaşılmayacaktır.

Yeni kayıt olan kullanıcıların profil resmi ve hakkımda alanı otomatik olarak sistem tarafından doldurulur. Üyelik işleminiz tamamlandıktan sonra, profil ayarlarınızdan bu seçenekleri değiştirebilirsiniz.


ÜYELİKTEN ÇIKMA
Üyeler istedikleri zaman üyelikten çıkabilirler.
Çıkma işleminin başvurusu yöneticilere sistem yazılımı içinden özel mesaj ile gerçekleşir. Başvuruyu teyit eden yönetici üyeyi "İptal" statüsüne alır. Bu statüden sonra üyelikten çıkan üye hesabına hiçbir şekilde giremez. Hesabına ait özellikler kendisinin girmiş olduğu son şekilde aynen muhafaza edilir. Ancak yönetim ileride çıkabilecek durumlara göre üyenin özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar. Talep edilmesi durumunda tüm bilgiler kalıcı olarak sistemden silinir

Yükümlülükler

Değerli kullanıcımız:
Sistemimiz rıza-ı ilahi doğrultusunda birşeyler yapmayı amaçlayan gönüllü kardeşlerimizin katılımı ile oluşturulduğu için, bu oluşuma zarar vermeyeceğinizi ve bizlerle birlikte bu güzel çalışmada yer alacağınızı ümit ediyoruz.
Gerek yapacağınız yorumlarda, gerekse üyeler arası mesajlaşmalarda yöneticileri ve kullanıcıları rahatsız edici davranışlardan uzak durmanızı rica ediyoruz.
Burada okunan Hatmi Şerifler manevi akit esasına dayanmaktadır.Ortak Hatmi Şerif okumalarında, herkesin aldığı cüz ya da cüzleri zamanında teslim etmesi, okuyamaması durumunda aldığı cüzleri geri bırakması gerekmektedir.
Hatmi Şerifin gerçekleşmesi için, tüm cüzlerin okunması ve duasının yapılması gerekir. Bu bağlamda okunmayacak cüzlerin alınmamasını ve diğer kullanıcı kardeşlerin hakkına girilmemesini rica ediyoruz.

Manevi akit dışında uyulması gereken kurallar aşağıdaki gibidir.
Aşağıda yazılı olan kurallar sistem bünyesinde ve tüm parçalarında bir bütün olarak geçerli olan kurallardır. Her bir ziyaretçi ve üye bu kuralları uymayı kabul ve taahhüt eder.
Sisteme genel olarak kabul görmüş Türk ahlak, örf ve adetleriyle internetin genel kabul görmüş teamüllerine aykırı içerik gönderilemez. Sistem ve yönetim ön onaya gerek kalmadan ziyaretçi ve üyelerin doğrudan yayınlayabileceği bu tür içeriklerden hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Sisteme gönderilen içeriklerde yapılmış olan alıntılarda, üyelerin ya da ziyaretçilerin, mevzu bahis içeriğin yasal sahibinin izni alınmadan tamamen ya da kısmen alıntı yapmaları yasaktır. İzinle dahi yapılan alıntılarda alıntıya bağlantı verilmesi ve eğer bu mümkün değilse alıntının yapıldığı kaynak hakkında aydınlatıcı notlar düşülmesi mecburidir. Sistem ve yönetim ön onaya gerek kalmadan ziyaretçi ve üyelerin doğrudan yayınlayabileceği bu tür içeriklerden hiçbir sorumluluk kabul etmediği gibi içeriği gönderen kişi bu durumdan bizzat sorumludur.

Hiçbir sebebe dayanmayan, kişisel kin, garez, vb nedenlerle herhangibir kişi, kurum, maddi ya da manevi varlık ile ilgili sadece kötüleme amaçlı olan içerik göndermek; ziyaretçi ve üyeler arası veya üçüncü kişilere yönelik argo kelimeler kullanmak; herhangibir kişi, kurum, maddi ya da manevi varlık üzerinde infiale yol açacak içerik göndermek; yorum amacı taşımayan, güdümlü, yönlendirmeli, sadece siyasi, dini ve kültürel propoganda amacı taşıyan içerik göndermek; aynı içeriğin tekrarı ya da birebir aynısı olan birden fazla içeriği müteakiben göndermek; kendisine ait olmayan bir içeriği telif haklarını yoksayarak göndermek; aynı kişiye ait olmak üzere birden fazla üyelik hesabı açmak; üyelerin ve ziyaretçilerin birbirleri arasında yaptığı tartışmalarda aşırıya kaçmak, birbirilerinin kişisel haklarına müdahale etmek, birbirilerine delilsiz ve mesnetsiz olarak ağır ithamlarda bulunmak, ciddi hakaretler etmek, gönderilen içeriğin muhteviyatıyla ilgilenmekten çok kişinin kişiliğine yönelik olarak yorumlar yapmak, gönderilen içeriği çarpıtmaya, sapıtmaya, farklı anlamlara çekmeye yönelik içerik göndermek; sosyal münasebet kurallarına aykırı davranışlarda bulunmak ve burada sayılmayan diğer sosyal münasebet kurallarına uymamak ile cezai işlem gerektirecek yasalara aykırı her bir durum yasaktır. Sistem ve yönetim ön onaya gerek kalmadan ziyaretçi ve üyelerin doğrudan yayınlayabileceği bu tür içeriklerden hiçbir sorumluluk kabul etmediği gibi içeriği gönderen kişi bu durumdan bizzat sorumludur.
Bu sözleşmede sayılan kuralları yönetim bizzat uygular.
Yönetim bu kuralları uygularken gerekli gördüğü zamanlarda gerekli değişiklikler yapma hakkını saklı tutar.
Burada tek tek sayılmayan diğer kurallar yine yönetim tarafından icra edilir.
Yöneticiler burada sayılmayan kimi kuralları ilan suretiyle sözleşmeye ekleyebilirler.
Sisteme üye olan kullanıcılar bu metni okumamış olsa da tüm kurallara uymayı kabul etmiş sayılır. Bu kurallar tüm kullanıcılar için bağlayıcı niteliktedir.Kuralları okumadım türünden mazeretler yönetim tarafından kabul görmez.
Ziyaretçi ya da üyenin IP adresinin ya da IP bloğunun sisteme erişiminin süreli ya da süresiz olarak yasaklanması
Ziyaretçi ya da üyenin sisteme içerik eklemesinin süreli ya da süresiz olarak yasaklanması
Sistemin üyelik gerektiren bölümlerine erişiminin süreli ya da süresiz olarak yasaklanması;
Üyenin sistem veritabanından tamamen silinmesi
Özel olarak ya da sistem içinde kamuya açık olarak uyarı;
Üyelik hesabının birden fazla olması halinde tüm üyeliklerin iptali, diğer üyeliklerin ana üyeliğe birleştirilmesi
Ve sistemin düzenini bozmaya yönelik olan davranışın her türlü yasaklanması için gerekli her türlü yasal cezayı bizzat yönetim organı vasıtasıyla uygular.
Üyelerin; yöneticileri, kurallara aykırı hareket eden üyeler konusunda uyarmak gibi bir hakları mevcut olmasına rağmen ceza önerme gibi bir hakları yoktur. Verilecek disiplin cezaları tamamen yönetimin takdirine tabidir.
Yönetim yukarıda belirtilen yaptırımları uyguladıktan sonra ne üyeye ne de diğer üyelere açıklama yapmak ya da sebep göstermek zorunluluğunda değildir.

Üye Paneli ve Özellikleri

Her türlü işleminizi yapabileceğiniz bu panel sadece kayıtlı üyeler içindir. Kayıt olmayan ve Giriş yapmayan kullanıcılar bu paneli görüntüleyemez.
Konular: Konu açma yetkisi sadece yöneticilere aittir. Üye olmayanlar bu konuları görüntüleyebilir ama konu ekleyemezler. Yöneticiler, istediği kullanıcıya konu ekleme imkanı verebilir.
Hatimler: Bu bölümde, yöneticiler tarafından onaylanmış ve okunmaya açılmış Hatmi Şerifler görüntülenir. Bu Hatimlerden Cüz almak için kayıtlı olmanız gerekir. Kayıtsız kullanıcılar, Hatmi Şerifi görüntüleyebilir, hangi cüzlerin alındığını görebilir, Hatmin ne için okunduğunu ve kim tarafından başlatıldığını görebili ama Hatim okumalarına katılamaz.
Cüzlerim: Başlatılan Hatmi Şerife katılan ve Cüz alan kullanıcıların aldığı cüzler bu alanda görüntülenir. Cüzlerim sekmesinden, aldığınız cüzlerin takibini yapabilir, okuduğunuz Cüzleri okudum olarak olarak işaretleyebilir, okuyamayacağınız cüzleri başka kullanıcıların okuması için bırakabilir ve Cüzleri Kur`an-ı Kerim sayfamızdan okuyabilirsiniz.
Hatimlerim: Bu alanda, başlattığınız Hatimleri görebilirsiniz. Başlatılan Hatimler yönetim tarafından onaylandıktan sonra herkesin okumasına açılır ve anasayfada görüntülenir. Başlattığınız Hatmi Şeriflerin onaylanıp onaylanmadığını bu alandan takip edebilirsiniz.
Hatim Başlat: Hatim Başlat menüsü ile yeni bir Hatim başlatabilirsiniz. Buradaki Hatim başlatma sadece başvurudan ibarettir. Hatmi Şerif ne için okunacak, başlığı ne olacak vs. türünden bilgileri girerek yeni bir Hatim başlatılması için başvuru yapabilirsiniz. Yapılan başvuruların onaylanacağı garantisi yoktur. Yönetim, mevcut Hatimleri gözden geçirerek başvurunuzu değerlendirir. Onaylanması durumunda, anasayfada ve Hatimlerim bölümünde bunu görebilirsiniz.
Yorumlar: Bu alanda Profil yorumlarınız görüntülenir. Bir kullanıcın profiline yorum yapmak için kayıtlı olmanız ve sisteme giriş yapmanız gerekir. Profilinize bir kullanıcı tarafından yorum yapıldığında bu alanda görüntülenir. Siz bu yoruma onay vermeden, yorum profilinizde görüntülenmez. Bu alandan istediğiniz yorumu onaylayabilir, onayladığınız yorumu istediğiniz zaman tekrar kaldırabilir ya da tamamen silebilirsiniz.
Üyeler: Bu bölümde, sisteme kayıtlı olan, yöneticiler, normal kullanıcılar ve yasaklı üyeleri görüntüleyebilirsiniz. Üye listesindeki mail adresleri, kullanıcıların izin vermesi durumunda diğer kullanıcılar tarafından görüntülenebilir. Mail adresini göstermek istemeyen kullanıcı, profil ayarlarından bunu kapatabilir. Üye listesindeki kullanıcıların profillerini görüntüleyebilir, kullanıcılara profil mesajı yazabilir, özel mesaj gönderebilirsiniz.
Mesaj Gönder & Mesajlarınız: Kayıtlı kullanıcılar birbirlerine özel mesaj gönderebilir. Bu mesajları istediğiniz zaman silebilirsiniz.
Profiliniz & Profili Düzenle: Profil ayarlarınızı bu alandan düzenleyebilirsiniz. Profilinizdeki genel bilgileri, başlattığınız Hatmi Şerifleri ve aldığınız Cüzleri bu alanda görebilirsiniz. Profil resmi, kullanıcı adı ya da şifresi, mail görüntülenme izinlerini bu alandan ayarlayabilirsiniz.
Chat: Chat alanı normal şartlarda uygun bulmadığımız bir konu. Kayıtlı kullanıcıların kendi aralarında adap kuralları içerisinde muhabbet edebilecekleri, başlatılan Hatmi Şerifler ve alınacak Cüzler konusunda anlık fikir beyan edebilecekleri basit bir sistemdir.Bu alan Yöneticiler tarafından sürekli kontrol edildiği için, uygunsuz mesaj yazan kullanıcıların sisteme girişi yasaklanacaktır.