Kur’ân-ı Okumak

Âişe (r.anha)’dan rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:
“Kur’ân-i güzel okuyan ve amel eden kişi şerefli ve saygılı olan katip, meleklerle beraberdir.” Kur’ân-i güçlük çekerek okuyan kişiye iki sevap vardır. (biri okumasından diğeri de zorlanmasından dolayı) (Buhârî, Müslim ve Tirmizî)

image01

Müjdeleyici...

Biz o gün, her ümmet içinde, kendilerinden kendi üzerlerine bir şahit göndereceğiz. Seni de onların üzerine şahit getireceğiz. Bu kitabı da, her şeyi açıklayan ve müslümanlara doğruyu gösteren bir rehber, bir rahmet kaynağı ve bir müjdeleyici olarak indirdik. (NAHL/89)

image01

Hatmin Faydası...

-Kur’an-ı kerimi hatmedene, altmış bin melek istiğfar eder. [Deylemî]
-Kur’an-ı kerimi hatmedenin duası kabul olunur. [Taberanî, İbni Hibban]
-Kur’an-ı kerimi hatmedenin, kabul edilen bir dua hakkı olduğu gibi kendisine Cennette bir ağaç da verilir. [Hatib]
-Hatim yapanın dünya veya âhiret için ettiği dua kabul olur. [Beyhekî]

image01

Faziletli İbadet

Ümmetimin yapacağı en faziletli ibadetlerden biri de Kur`an-ı Kerîmi yüzüne bakarak okumasıdır. Kul, Kur`an-ı Kerîmi hatmettiği zaman hatim duası esnasında 60 bin melek onun için Allah`tan (c.c.) mağfiret talep eder. Şu ibâdet işinde gözlerinizin hazzını verin... O da Mushaf`a bakarak okumak ve üstünde tefekkür etmek acâibatından ibret ve ders almaktır.

image01

Kur`an-ı Kerim Oku

"Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, muhakkak ki onu, Allah korkusundan baş eğerek, parça parça olmuş görürdün. Bu misalleri insanlara düşünsünler diye veriyoruz." (Haşr, 59/21).


Kur`an Oku

Online Chat

Sadece kayıtlı kullanıcıların fikir alışverişi ve Hatmi Şerif üzerinde mülahaza edebilecekleri sohbet alanı.


Sohbete Başla
Babam için hatim
Babam için hatim
Babam için
Hatim Durumu:  Devam ediyor Baslatan:  Fnd17 Tarih:  2019-05-19 12:52:23
Cüz No Cüzü Alan Alınma Tarihi Bitiş Tarihi Okunma Süresi Durumu İşlem
1. Cüz Alınmadı Alınmadı Alınmadı Alınmadı Alınmadı Cüzü Al
2. Cüz Alınmadı Alınmadı Alınmadı Alınmadı Alınmadı Cüzü Al
3. Cüz Alınmadı Alınmadı Alınmadı Alınmadı Alınmadı Cüzü Al
4. Cüz Alınmadı Alınmadı Alınmadı Alınmadı Alınmadı Cüzü Al
5. Cüz Alınmadı Alınmadı Alınmadı Alınmadı Alınmadı Cüzü Al
6. Cüz Alınmadı Alınmadı Alınmadı Alınmadı Alınmadı Cüzü Al
7. Cüz Alınmadı Alınmadı Alınmadı Alınmadı Alınmadı Cüzü Al
8. Cüz Alınmadı Alınmadı Alınmadı Alınmadı Alınmadı Cüzü Al
9. Cüz Alınmadı Alınmadı Alınmadı Alınmadı Alınmadı Cüzü Al
10. Cüz Alınmadı Alınmadı Alınmadı Alınmadı Alınmadı Cüzü Al
11. Cüz Alınmadı Alınmadı Alınmadı Alınmadı Alınmadı Cüzü Al
12. Cüz Alınmadı Alınmadı Alınmadı Alınmadı Alınmadı Cüzü Al
13. Cüz Alınmadı Alınmadı Alınmadı Alınmadı Alınmadı Cüzü Al
14. Cüz Alınmadı Alınmadı Alınmadı Alınmadı Alınmadı Cüzü Al
15. Cüz Alınmadı Alınmadı Alınmadı Alınmadı Alınmadı Cüzü Al
16. Cüz Alınmadı Alınmadı Alınmadı Alınmadı Alınmadı Cüzü Al
17. Cüz Alınmadı Alınmadı Alınmadı Alınmadı Alınmadı Cüzü Al
18. Cüz Alınmadı Alınmadı Alınmadı Alınmadı Alınmadı Cüzü Al
19. Cüz Alınmadı Alınmadı Alınmadı Alınmadı Alınmadı Cüzü Al
20. Cüz Alınmadı Alınmadı Alınmadı Alınmadı Alınmadı Cüzü Al
21. Cüz Alınmadı Alınmadı Alınmadı Alınmadı Alınmadı Cüzü Al
22. Cüz Alınmadı Alınmadı Alınmadı Alınmadı Alınmadı Cüzü Al
23. Cüz Alınmadı Alınmadı Alınmadı Alınmadı Alınmadı Cüzü Al
24. Cüz Alınmadı Alınmadı Alınmadı Alınmadı Alınmadı Cüzü Al
25. Cüz Alınmadı Alınmadı Alınmadı Alınmadı Alınmadı Cüzü Al
26. Cüz Alınmadı Alınmadı Alınmadı Alınmadı Alınmadı Cüzü Al
27. Cüz Alınmadı Alınmadı Alınmadı Alınmadı Alınmadı Cüzü Al
28. Cüz Alınmadı Alınmadı Alınmadı Alınmadı Alınmadı Cüzü Al
29. Cüz Alınmadı Alınmadı Alınmadı Alınmadı Alınmadı Cüzü Al
30. Cüz Alınmadı Alınmadı Alınmadı Alınmadı Alınmadı Cüzü Al