Kur’ân-ı Okumak

Âişe (r.anha)’dan rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:
“Kur’ân-i güzel okuyan ve amel eden kişi şerefli ve saygılı olan katip, meleklerle beraberdir.” Kur’ân-i güçlük çekerek okuyan kişiye iki sevap vardır. (biri okumasından diğeri de zorlanmasından dolayı) (Buhârî, Müslim ve Tirmizî)

image01

Müjdeleyici...

Biz o gün, her ümmet içinde, kendilerinden kendi üzerlerine bir şahit göndereceğiz. Seni de onların üzerine şahit getireceğiz. Bu kitabı da, her şeyi açıklayan ve müslümanlara doğruyu gösteren bir rehber, bir rahmet kaynağı ve bir müjdeleyici olarak indirdik. (NAHL/89)

image01

Hatmin Faydası...

-Kur’an-ı kerimi hatmedene, altmış bin melek istiğfar eder. [Deylemî]
-Kur’an-ı kerimi hatmedenin duası kabul olunur. [Taberanî, İbni Hibban]
-Kur’an-ı kerimi hatmedenin, kabul edilen bir dua hakkı olduğu gibi kendisine Cennette bir ağaç da verilir. [Hatib]
-Hatim yapanın dünya veya âhiret için ettiği dua kabul olur. [Beyhekî]

image01

Faziletli İbadet

Ümmetimin yapacağı en faziletli ibadetlerden biri de Kur`an-ı Kerîmi yüzüne bakarak okumasıdır. Kul, Kur`an-ı Kerîmi hatmettiği zaman hatim duası esnasında 60 bin melek onun için Allah`tan (c.c.) mağfiret talep eder. Şu ibâdet işinde gözlerinizin hazzını verin... O da Mushaf`a bakarak okumak ve üstünde tefekkür etmek acâibatından ibret ve ders almaktır.

image01

Kur`an-ı Kerim Oku

"Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, muhakkak ki onu, Allah korkusundan baş eğerek, parça parça olmuş görürdün. Bu misalleri insanlara düşünsünler diye veriyoruz." (Haşr, 59/21).


Kur`an Oku

Online Chat

Sadece kayıtlı kullanıcıların fikir alışverişi ve Hatmi Şerif üzerinde mülahaza edebilecekleri sohbet alanı.


Sohbete Başla
MESCİD-İ NEBEVİ\'DE HATİM DUASI İÇİN
MESCİD-İ NEBEVİ\'DE HATİM DUASI İÇİN
Zilhicce ayında Hac mevsiminde Hac\'da Hz.Resulullahın huzurunda hatim duasını yapmak dileğiyle başlayalım hatmimize.
Katılımcıların özel dualarını bildirsinler.
Hatim Durumu:  Devam ediyor Baslatan:  HİCRİ Tarih:  2017-04-12 08:29:03
1.Cüz
Okundu
2.Cüz
Okundu
3.Cüz
Okundu
4.Cüz
Okundu
5.Cüz
Okundu
6.Cüz
Okundu
7.Cüz
Okundu
8.Cüz
Okundu
9.Cüz
Okundu
10.Cüz
Okundu
11.Cüz
Okundu
12.Cüz
Okundu
13.Cüz
Okundu
14.Cüz
Okundu
15.Cüz
Okundu
16.Cüz
Okundu
17.Cüz
Okundu
18.Cüz
Alındı
19.Cüz
Okundu
20.Cüz
Okundu
21.Cüz
Okundu
22.Cüz
Okundu
23.Cüz
Okundu
24.Cüz
Okundu
25.Cüz
Okundu
26.Cüz
Okundu
27.Cüz
Okundu
28.Cüz
Okundu
29.Cüz
Okundu
30.Cüz
Okundu
Cüz No Cüzü Alan Alınma Tarihi Bitiş Tarihi Okunma Süresi Durumu İşlem
1. Cüz HİCRİ 2017-06-19 2017-06-19 1 Gün noktaOkundu Okundu
2. Cüz HİCRİ 2017-06-19 2017-06-19 1 Gün noktaOkundu Okundu
3. Cüz rahibabduleziz 2017-06-07 2017-06-10 3 Gün noktaOkundu Okundu
4. Cüz HİCRİ 2017-06-19 2017-06-19 1 Gün noktaOkundu Okundu
5. Cüz HİCRİ 2017-06-19 2017-06-20 1 Gün noktaOkundu Okundu
6. Cüz HİCRİ 2017-06-19 2017-06-20 1 Gün noktaOkundu Okundu
7. Cüz HİCRİ 2017-06-19 2017-06-21 2 Gün noktaOkundu Okundu
8. Cüz HİCRİ 2017-06-19 2017-06-21 2 Gün noktaOkundu Okundu
9. Cüz HİCRİ 2017-06-19 2017-06-21 2 Gün noktaOkundu Okundu
10. Cüz HİCRİ 2017-06-19 2017-06-22 3 Gün noktaOkundu Okundu
11. Cüz HİCRİ 2017-06-19 2017-06-22 3 Gün noktaOkundu Okundu
12. Cüz HİCRİ 2017-06-19 2017-06-22 3 Gün noktaOkundu Okundu
13. Cüz HİCRİ 2017-06-19 2017-06-23 4 Gün noktaOkundu Okundu
14. Cüz HİCRİ 2017-06-19 2017-06-23 4 Gün noktaOkundu Okundu
15. Cüz HİCRİ 2017-06-19 2017-06-23 4 Gün noktaOkundu Okundu
16. Cüz HİCRİ 2017-04-28 2017-05-04 6 Gün noktaOkundu Okundu
17. Cüz HİCRİ 2017-05-12 2017-05-12 1 Gün noktaOkundu Okundu
18. Cüz Koray 2017-06-01 Henüz okunmadı Henüz okunmadı noktaOkunmadı Bekliyor
19. Cüz HİCRİ 2017-06-28 2017-06-28 1 Gün noktaOkundu Okundu
20. Cüz HİCRİ 2017-05-05 2017-05-08 3 Gün noktaOkundu Okundu
21. Cüz HİCRİ 2017-06-28 2017-06-29 1 Gün noktaOkundu Okundu
22. Cüz HİCRİ 2017-06-28 2017-06-30 2 Gün noktaOkundu Okundu
23. Cüz HİCRİ 2017-06-28 2017-07-25 27 Gün noktaOkundu Okundu
24. Cüz HİCRİ 2017-06-28 2017-07-26 28 Gün noktaOkundu Okundu
25. Cüz HİCRİ 2017-06-28 2017-07-27 29 Gün noktaOkundu Okundu
26. Cüz HİCRİ 2017-06-28 2017-07-31 33 Gün noktaOkundu Okundu
27. Cüz HİCRİ 2017-06-28 2017-08-01 34 Gün noktaOkundu Okundu
28. Cüz HİCRİ 2017-06-28 2017-08-02 35 Gün noktaOkundu Okundu
29. Cüz HİCRİ 2017-05-12 2017-05-15 3 Gün noktaOkundu Okundu
30. Cüz HİCRİ 2017-06-28 2017-08-04 37 Gün noktaOkundu Okundu